Föreningen

Alingsåsparkens Kulturförening bildades under 2013 och har som ändamål att främja kulturell aktivitet i Alingsåsparken genom att initiera, stödja eller arrangera kulturella evenemang i Alingsåsparken samt att  verka för att Alingsåsparken skall bli ett nav för kulturella arrangemang i Alingsås. I detta arbete och i övrigt skall föreningen vara politiskt och religiöst obunden. I dagsläget pågår det en mängd aktiviteter i parken under sommaren i form av olika danstillställningar. Sedan några år tillbaka visar Alingsås musikliv också upp sig i parken i samband med Musikens Dag. Förhoppningen är att den nya föreningen som kan beskrivas som en stödförening för Alingsåsparken – ska locka engagerade privatpersoner, föreningar och företag som kan hjälpa till och väcka liv i parken.