Hem

Föreningen värnar om Alingsåsparkens bevarande och underhåll och arbetar för att Parken återigen skall bli ett nav för kulturella aktiviteter av alla slag. Detta skall vi uppnå genom att initiera, stödja och arrangera kulturella evenemang i Alingsåsparken

Hej alla medlemmar!

OBS! INSTÄLLT ÅRSMÖTE

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande motverkande av spridning av coronaviruset beslutade föreningsstyrelsen idag (2020-03-17) att ställa in årsmötet som annars skulle hållits den 26 mars. Beslutet gäller tills vidare men vi hoppas att vi ändå kan hålla årsmötet inom stadgeenlig tid, d.v.s. senast maj månads utgång.

Vi följer utvecklingen och återkommer med ny kallelse när smittorisken bedöms lägre.

 

Kallelse till årsmöte.
Alingsåsparkens Kulturförening kallar sina medlemmar till årsmöte.
Tid: Torsdagen den 26 mars 2020 med start kl. 18.00.
Plats: Restaurangbyggnaden i Alingsåsparken, Folkparksgatan, Alingsås.
Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag kommer att sändas ut till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet. Ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen. För att spara tid på årsmötet bifogas det justerade protokollet från årsmötet 2019 som annars enligt stadgarna skall läsas upp.
Styrelsen finns på plats fr.o.m kl 17.15 för att svara på ev. frågor.
Efter mötet avslutats bjuder föreningen på kaffe/te och räksmörgås till de som föranmält sig till årsmötet. För att kunna beräkna åtgången och förbereda serveringen i övrigt behöver vi ha anmälan om deltagande senast den 17 mars.
Anmälan görs till apark.kultur@gmail.com eller samtal/SMS till 0705-294290. Ange då också om du av medicinska skäl vill ha annan sorts smörgås.
Som medlem har du har rätt att delta i årsmötet utan föranmälan men då har vi inte någon räkmacka förberedd till dig.
För att kunna utöva rösträtt på årsmötet måste, enligt stadgarna, medlemsavgiften vara betald. Har du missat det anmanas du att betala snarast till bankgiro 152-7043 eller Swish 123 6111 751.
Avgiften är 150: – kr per hushåll. När du betalar så glöm inte att ange för vilka personer som betalningen gäller.

Parken under upprustning.
Som kanske flera av er sett så blev ju upprustningen av den gamla cafélängan klar till säsongstarten 2019. Bl.a. så är ju nu både cafédelen och de nya toaletterna riktigt fräscha. Värmepumpar har installerats i ”Gluggen” som förlänger användningssäsongen. Även restaurangbyggnaden fick en exteriör översyn och för detta året har vi mer eller mindre blivit lovade att taket på restaurangen (som länge har läckt) skall läggas om. Upprustningsåtgärderna ser vi som en arbetsseger i föreningens strävan att Parken återigen skall bli det självklara navet för olika evenemang i Alingsås.

Detta är vår programplan för 2020.

Välkomna till Alingsåsparken!
Alingsåsparkens Kulturförening.