Hem

Föreningen värnar om Alingsåsparkens bevarande och underhåll och arbetar för att Parken återigen skall bli ett nav för kulturella aktiviteter av alla slag. Detta skall vi uppnå genom att initiera, stödja och arrangera kulturella evenemang i Alingsåsparken

Kallelse till årsmöte.
Medlemmarna kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Tid: Torsdagen den 23 mars med start kl. 18.00 Plats: Restaurangbyggnaden i Alingsåsparken.

Viktigt meddelande: Föreningen söker ny ordförande
Är du redo för att ta över eller har förslag på lämplig person så tveka inte att ta kontakt med någon i föreningsstyrelsen antingen per telefon eller till apark.kultur@gmail.com

Hej alla medlemmar!
Hej alla medlemmar, vi önskar er god fortsättning på år 2023.
Nytt år innebär ju också att ny års-/medlemsavgift skall betalas. Enligt beslut på föregående årsmöte är årsavgiften är 150: – kr per hushåll.
Det betyder att samtliga personen som är skrivna på samma adress kan vara medlemmar för enhetsavgiften 150:- kr.
Avgiften betalas till bankgiro 152-7043 eller via Swish 1236111751. Faktura bifogas. Glöm inte att skriva namn på de personer avgiften gäller för! Tänk på att styrelsen arbetar helt ideellt så vi ber dig betala senast 31 januari. Varje påminnelse vi behöver skicka ut är ett extraarbete för styrelsen. Den 17 januari skall styrelsen ha sitt första sammanträde för året då vi bl.a. skall upprätta en årsplan för föreningens aktiviteter.
Årsmötet är redan planerat (preliminärt) att hållas den 23 mars i Parkens restauranglokal.

Programplan för 2023 kommer.  Se program

Parken under upprustning.
Som kanske flera av er sett så blev ju upprustningen av den gamla cafélängan klar till säsongstarten 2019. Bl.a. så är ju nu både cafédelen och de nya toaletterna riktigt fräscha. Värmepumpar har installerats i ”Gluggen” som förlänger användningssäsongen. Även restaurangbyggnaden fick en exteriör översyn och för detta året har vi mer eller mindre blivit lovade att taket på restaurangen (som länge har läckt) skall läggas om. Upprustningsåtgärderna ser vi som en arbetsseger i föreningens strävan att Parken återigen skall bli det självklara navet för olika evenemang i Alingsås.

Välkomna till Alingsåsparken!
Alingsåsparkens Kulturförening.