Hem

Föreningen värnar om Alingsåsparkens bevarande och underhåll och arbetar för att Parken återigen skall bli ett nav för kulturella aktiviteter av alla slag. Detta skall vi uppnå genom att initiera, stödja och arrangera kulturella evenemang i Alingsåsparken

Hej alla medlemmar!

OBS! Nytt datum för Årsmöte den 28 maj. INSTÄLLDA aktiviteter 26 april, 13 maj, 13 juni samt 19 juni (Midsommar)

Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i Alingsåsparkens Kulturförening kallas härmed till årsmöte.
Tid: Torsdagen den 28 maj kl. 18.00.
Plats: Alingsåsparken, Folkparksgatan.
På grund av coronapandemin blev ju årsmötet som skulle hållits den 26 mars inställt. Vi kallar istället medlemmarna till årsmöte den 28 maj. Om vädret tillåter det håller vi mötet utomhus och vid otjänlig väderlek håller vi mötet i dansrotundan där vi kan hålla rekommenderat avstånd från varandra för att hindra ev. smittspridning. Handsprit kommer att finnas tillgängligt. Det blir enbart de formella årsmötesförhandlingarna utan kaffesamkväm efteråt. Inget hindrar dock att ta med eget ”fika” för sitta och njuta en stund av Parken. Eftersom vi strukit kaffesamkväm efter mötet så behövs ingen föranmälan, vi hoppas ändå att det blir ett välbesökt möte.

Den 6 april beslutade styrelsen att även ställa in tipspromenaden den 26 april och allsångskvällen 13 maj.

Nu är även British Motor Meet den 13 juni inställt.

Tyvärr måste också Midsommarfirandet den 19 juni ställas in.

Parken under upprustning.
Som kanske flera av er sett så blev ju upprustningen av den gamla cafélängan klar till säsongstarten 2019. Bl.a. så är ju nu både cafédelen och de nya toaletterna riktigt fräscha. Värmepumpar har installerats i ”Gluggen” som förlänger användningssäsongen. Även restaurangbyggnaden fick en exteriör översyn och för detta året har vi mer eller mindre blivit lovade att taket på restaurangen (som länge har läckt) skall läggas om. Upprustningsåtgärderna ser vi som en arbetsseger i föreningens strävan att Parken återigen skall bli det självklara navet för olika evenemang i Alingsås.

Detta är vår programplan för 2020.

Välkomna till Alingsåsparken!
Alingsåsparkens Kulturförening.