Hem

Föreningen värnar om Alingsåsparkens bevarande och underhåll och arbetar för att Parken återigen skall bli ett nav för kulturella aktiviteter av alla slag. Detta skall vi uppnå genom att initiera, stödja och arrangera kulturella evenemang i Alingsåsparken

Hej alla medlemmar!

Först och främst vill vi tillönska alla en god fortsättning på jubileumsåret 2019 då vår stad firar 400-årsminnet av stadsprivilegierna som Gustav II Adolf förlänade staden.

En glädjande nyhet. Som ni kanske läst i Alingsåstidningen så är arbetena med att bygga om och upprusta den gamla cafélängan i full gång. Vi ser det som en arbetsseger i vår kamp gentemot politikerna för att vår älskade folkpark skall leva vidare och underhållas så att kommande generationer skall kunna få lika fina minnen av parken som våra flesta medlemmar har.

När det nu är nytt år så är det dags att betala medlemsavgiften för året som är 150: – kr per hushåll och den bör vara betald senast den 28 februari.  Glöm inte att vid betalning ange för vilka personer avgiften avser. Som alternativ till att betala via bankgiro så kan du via swish betala till 123 611 17 51

Allsång i Parken 12 och 19 augusti
Se mer information  ”Allsång 2019