Kontakter

Styrelse fr.o.m. årsmötet 2019
Ordförande                 Börje Andersson                   Alingsås         0705-294290
Kassör                          Eine Frelén                             Alingsås
Sekreterare                Gerth Karlsson                       Alingsås
V. ordförande            Christer Gustafsson              Alingsås
Ledamot                     Berit Olofsson                        Alingsås
Ledamot                     Henrik Olsson                        Alingsås
Ledamot                      Peter Norlander                    Alingsås
Suppleant                   Åke Aronsson                         Alingsås
Suppleant                   Carin Holmstrand                  Alingsås

Revisorer
Ordinarie                      Jonas Pedersen                    Onsala
Ordinarie                      Lars-Gunnar Nordström     Sjövik
Suppleant                     Göran Jansson                      Alingsås

Valberedning 
Sammankallande        Berit Nordström                   Sjövik
Ledamot                       Eva Frelén                              Alingsås
Ledamot                       Orvar Persson                      Alingsås