Kontakter

Kontakter from. Årsmötet 2024

Styrelsen
Ordförande                    Börje Andersson           Alingsås      0705-294290
Vice ordförande            Christer Gustafsson      Alingsås
Kassör                            Eine Frelén                  Alingsås
Vice kassör                    Berit Olofsson              Alingsås
Sekreterare                    Lars Olofsson              Alingsås
Ledamot                         Eva Frelén                  Alingsås
Ledamot                         Lena Carlsson            Alingsås
Suppleant                       Ingemo Lundh            Alingsås
Suppleant                       Carin Holmstrand       Borås

Revisorer
Ordinarie                        Jonas Pedersen         Onsala
Ordinarie                        Åke Aronsson             Alingsås
Suppleant                       Lena Persson             Alingsås

Valberedning
Vakant