Kontakter

Styrelse fr.o.m. årsmötet 2020
Ordförande                Börje Andersson                   Alingsås         0705-294290
Kassör                         Eine Frelén                             Alingsås
Sekreterare                Berit Olofsson                       Alingsås
V. ordförande            Christer Gustafsson              Alingsås
Ledamot                    Carl-Erik Bergsén                    Alingsås
Ledamot                     Åke Aronsson                         Alingsås
Ledamot                     Lars Olofsson                         Alingsås
Suppleant                  Göran Jansson                        Alingsås
Suppleant                  Carin Holmstrand                  Borås

Revisorer
Ordinarie                      Jonas Pedersen                    Onsala
Suppleant                    Erik Samuelsson                   Alingsås
Suppleant                    Vakant

Valberedning 
Vakant