Kontakter

Styrelse fr.o.m. årsmötet 2023
Ordförande                Börje Andersson                   Alingsås         0705-294290
Kassör                         Eine Frelén                             Alingsås
Sekreterare                Berit Olofsson                       Alingsås
V. ordförande            Christer Gustafsson             Alingsås
Ledamot                    Carl-Erik Bergsén                  Alingsås
Ledamot                     Lars Olofsson                        Alingsås
Suppleant                  Göran Jansson                       Alingsås
Suppleant                  Carin Holmstrand                 Borås

Revisorer
Ordinarie                      Jonas Pedersen                    Onsala
Suppleant                    Åke Aronsson                        Alingsås

Valberedning 

Örjan Kornstad       Alingsås     Sammankallande
Peter Fallqvist         Alingsås
Lars-Erik Löfving     Alingsås